Sitemizi Nasıl Buldunuz

  • Çok İyi
  • İyi
  • İdare Eder
  • Kötü
Ajax Loader
Genel Bilgi

MUTFAK

 

Mutfak sözcüğü Türkçemizde matabih, matbah ve sonra mutfak olarak benimsenmiş Arapça’dan geçmiş bir sözcüktür. Ona eş anlamda aşhane, aş evi ve aşhane sözcükleride Farsçadan geçme olup Anadolu’da söylene gelmektedir. Aş sözcüğü pişirilerek hazırlanmış yemek anlamına geldiğine göre Anadolu insanı genelde aşhane sözcüğünü çok eskiden beri kullanagelmiştir.

 

İnsanlığın evrimi süresince insanla birlikte şekillenen, hayatı devam ettirebilmek için ev kavramı ve anlayışı ile birlikte oluşup gelişen ve bugünkü durumuna insanla birlikte gelişmelere paralel olarak gelen MUTFAK yaşantımız için çok gerekli olan evin, ticarethanenin ve turizmin en önemli bölümüdür.

 

Tarih öncesi bilimle uğraşan bilimcilerin bulguları insanların mağara devrinde bile beslenebilmesi için mağaralarında ayrı bir yer ve çeşitli araç-gereçler kullandıklarını göstermektedir. Bu da mutfağın insanla birlikte son derece ilkelde olsa başladığını gösterir.

 

Mutfak sözcüğü, aynı zamanda mutfakta pişirilen yemekleri de kapsar.

 

Dünya üzerindeki çeşitli toplumlar-milletler yapılarına, özelliklerine, alışkanlıklarına ve zevklerine göre mutfak anlayışlarını zamanla kendi doğrultularında oluşturmuş ve zenginleştirmeye çalışmışlardır.

 

Çeşitli göçler, seyahatler ve savaşlar milletlerin birbirlerinin yemek anlayışlarının etkisi altında kalmalarına veya mutfaklarını bir bakıma kendi yorumlarına göre zenginleştirme ve geliştirmelerine neden olmuştur. Bazı milletlerin mutfak zevkleri daha çok dikkati çeker şekil almış ve hızla gelişen çağımızda köklü kültür alış-verişi şekline dönüşmüştür.

 

Dünya üzerinde en çok söz edilen üç mutfaktan bir tanesi Türk mutfağıdır.

 

TÜRK MUTFAĞI: Türk milletinin dünyanın en eski ve köklü mutfağını meydana getirmiş olmasından kaynaklanır zenginliğini mutfağın yapılaşması ve ürünlerinden olmak üzere iki anlayışta kabul eder.

§  Orta Asya’dan başlayıp Anadolu’ya kadar devam eden bir göçün gerçekleşmesi

§  Bu süreç içinde kendini zenginleştirmesi

§  Sümerlerin, Etilerin,  Frigyalıların, Romalıların, Osmanlının  kültür mirasçıları olmaları

§  Çeşitli değişikliklerle devam eden köklü bir imparatorluğun varlığı nedeni ile zengin, zevkli ve ince bir kültüre hitap eden konuma oluşmuştur.

 

Bizim mutfağımızı diğer mutfaklardan ayırmakta kolaylıkla dikkati çeken özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

§  Hamur tatlıları ve börekler çok büyük bir yer tutar.

§  Sütlü tatlılar çok kapsamlı ve zengindir.

§  Meyveli tatlılar bize has bir şekilde yorumlanmıştır.

§  Zeytinyağlı sebze yemeklerimiz dikkati çekmektedir.

§  Dolma çeşitlerimiz etli ve zeytinyağlı olmak üzere tüm dünyada beğenilir.

§  Izgaralar doruk noktasındadır.

§  Kompostolar, hoşaflar ve pelteler

§  Dondurmalar dünya mutfağında “sherbet” diye geçen şerbetlerimiz öz malımızdır.

§  Çörekler, kurabiyeler

§  Helvalar, pişmaniyeden tutup un helvasına kadar yüzlerce çeşidi vardır.

Dünya mutfakları içinde baharatı en güzel şekilde kullanan Türk mutfağıdır.

 

 

Bu yüzden atalarımızdan bizlere miras bu bu kültürü günümüzün düşüncesi ve teknolojisi ile birlikte birleştirip geliştirip yeni nesillere aktarmaktır.