Sitemizi Nasıl Buldunuz

  • Çok İyi
  • İyi
  • İdare Eder
  • Kötü
Ajax Loader
Tüzük
DERNEĞİN AMACI

a) Aşçılık mesleğini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, değişik mutfak v kültürlerin tanıtımını ve kaynaşmasını sağlamak.

b) Turizm sektöründe çalışanların iletişim ve dayanışmasını sağlamak

c) Resmi ve yarı resmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, aşçılık kursları düzenlemek ve belge vermek.

d) Meslekle ilgili faaliyet gösteren üst kuruluşların, düzenlemiş olduğu kurs,seminer ve fuarlara katılmak, birlikte meslekle ilgili organizasyonlar gerçekleştirmek

e) Dernek üyelerinden uluslararası yarışmalara temsilciler göndermek, bölgeler arası festivaller düzenlemek, düzenlenen festivallere iştirak etmek.Derneği temsil etmek üzere yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek kurs seminer, sempozyum, konferans ve bu tür organizasyonlar düzenlemek.

f) Kaybolmaya yüz tutmuş milli ve yöre yemeklerimizi, Türk mutfağına kazandırmak için çalışmalar yapmak.

g) Çevre temizliği için faaliyetlerde bulunmak. Başka kuruluşlarla dayanışma yaparak öncülük yapmak.

ğ) Turizmin yoğun olduğu yerlerde şubeler açmak. Gerekli işgücü, teçhizat, bilgi ve eğitim desteği konularında yardımcı olmak.

h) Dernek üyelerinin , (yabancı dil gibi.) mesleki eğitimlerini ve sosyal yönlerini geliştirici bilgi ve becerilerinin kazanılması için eğitim kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ı) Ülke turizmine katkıda bulunmak maksadıyla, turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla ülke tanıtımına faydalı olmak.

i) Derneğe gelir sağlamak maksadıyla, üyelerden aidat toplamak, bağış almak, veda geceleri, çay partileri, sportif faaliyetler, festival, gösteri ve eğlenceler düzenleyerek gerekli faaliyetler, festival, gösteri ve eğlenceler düzenleyerek gerekli yerleri kiralamak ve bu yerlerde yiyecek içecek maddeleri satmak.

j) Otel, motel ,pansiyon, tatil köyü ve restaurant gibi işletmeler için mutfak elemanı temin etmek veya yardımcı olmak.

k) Ev hanımları arasında yöresel yemekleri tanıtmak amacı ile yarışmalar düzenlemek mutfakla ilgili bilgiler aktarmak.

l) Turizmde çalışanların ve aşçıların toplanabileceği bir yerde lokal açmak, işletmek veya dernek adına kiraya vermek.

m) Aşçılık mesleğini cazip hale getirerek aşçılığı ve Türk mutfağını Dünyaya tanıtmak.

n) Yörenin doğal güzelliklerini tanıtıcı geliştirici ve zenginleştirici faaliyetlerde bulunarak yerli ve yabancılara eğitici bilgiler vererek çekici hale getirmek. 

o) Yöre halkına turizm ve mutfak eğitiminde yardımcı olmak için görsel ve yazılı basında programlar düzenlemek.Amacına uygun gazete dergi gibi yayınların hazırlanmasında ve bunların yayınlanması faaliyetlerinin sağlanması.2908 Sayılı kanuna bağlı kalmak koşuluyla basına ilan vermek ve buna katkıda bulunmak.

ö) Benzer amaçlar için çalışan diğer dernekler, özel idare, belediye, vakıf, odalar, meslek teşekkülleri ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yapmak.

p) Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan, demirbaş, araç gereç, malzeme ve işletme giderlerinin temin edilip karşılanması.

r) Derneğe istek olması halinde kaymakam,belediye başkanı,özel idare müdürü, kültür ve turizm müdürü, halk eğitim müdürü, turizmle uğraşan kuruluşlar derneğin gayesine ulaşması için yardımcı olanlar derneğin fahri üyeleri olabilirler.
Fahri üyeler oy kullanamazlar.

s) Yönetim kurulu ve yedek , üyeleri diğer dernek üyeleri ve yönetim kurulunun kararları doğrultusunda ailelerinin doğum , düğün ölüm vs gibi önemli özel günlerinde maddi, manevi katkıda bulunmak.

t) Maddi durumu iyi olmayan ve çocuğunu okutmak isteyip mevcut olanaklar nedeniyle okutmakta zorluk çeken ailelere yardım amacı ile burs ve benzeri yardımlara katkıda bulunmak. 

u) Derneğin ihtiyacı durumunda memur ve hizmetli çalıştırması bunların ücretlerinin karşılanması.

v) Derneğin ihtiyacı olan motorlu ve motorsuz taşıtların alımını yapmak , bunların ,tamir bakım ve iyileştirilmesi için gerekli olan harcamaları yapmak, bunlara ait yakıt, sigorta vs giderleri karşılamak.